جشنواره ۵۰درصدی محصولات میهن برای روز ۶ مهرماه تعریف شده بود که در حال حاضر این زمان سپری شده،منتظر جشنواره های متنوع مارت مارکت باشید.
جهت اطلاع از جشنواره ها لطفا در باشگاه مشتریان مارت مارکت ثبت نام نمایید.
جشنواره میهن