جهت راحتی کاربران محترم، اپلیکیشن مارت مارکت با نام بسته com.hamirat.woo2app5392869
و با ایمیل info@javidansoft.com
در کافه بازار در حال انتشار می باشد.